ERHAN BURAL

ERHAN BURAL

Unvan : ŞEF

Birim / Bölüm : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Email : ebural@bingol.edu.tr

Dahili : 5112

Oda No : Şube Müdürü (2-37)


Bingöl üniversitesi iktisadi ve İdari Bil.Fakültesi İşletme bölümü mezunu.