İLHAMİ ERKOYUNCU

İLHAMİ ERKOYUNCU

Unvan : ŞEF

Birim / Bölüm : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Email : ierkoyuncu@bingol.edu.tr

Dahili : 3271-5115

Oda No : 2-36


Doktora : Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı - Devam Ediyor

Yüksek Lisans: Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

Lisans: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Fizik Öğretmenliği

Erl-Halka Tipli  Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi

http://dergipark.gov.tr/sdufeffd/issue/40584/349624