2019 YILI VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ TAMAMLAMA PROJESİ (DAP) CİHAZ ALIMI

2019 YILI VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ TAMAMLAMA PROJESİ (DAP) CİHAZ ALIMI

İhale kayıt no:2019/454779

İhale usulu :Açık ihale

Teklifin sunulacağı adres :Bingöl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi

İhalenin yapılacağı adres :Bingöl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

İhale (son teklif verme ) tarihi ve saati :14.10.2019-09:00

İhale dökümanları EKAP (Elektronik Kamu İhale Alımları Platformu) üzerinden temin edilebilir.