2020 Yılı İçin OTTS ile 50000 LT Motorin (Diğer) ve 8000 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Alımı

2020 Yılı İçin OTTS ile 50000 LT Motorin (Diğer) ve 8000 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Alımı

Kayıt numarası:2019/437198  

İhale komisyonunun toplantı yeri :Bingöl Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

İhale Tarihi :01.10.2019