Genel Bilgiler

  

Misyonumuz: Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Vizyonumuz: Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almıştır.

Kalite Politikamız:

 • Başkanlığımız, GÖREVLERİNİ Kanunlar, Yönetmelikler ve Uygulama Talimatları çerçevesinde yürütmekte olup, talepleri en kısa zamanda ve en uygun değer şekilde yerine getirmeyi amaçlamaktadır.
 • Kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
 • Rektörlüğün uzun vadeli hedeflerinin yönünü belirleyecek olan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve bu alanda amaçlara ulaşmayı sağlayacak politikaların belirlenerek, risk almadan ya da riskleri minimize ederek faaliyetlerin etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik esasları dâhilinde gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda; Başkanlığımızın görevleri arasında sayılan Üniversitemiz ihtiyaçlarının ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda ve imkânlar dâhilinde temin edilerek kullanıcıların hizmetine sunmak ,teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek

DEĞERLERİMİZ

 • Toplumsal yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlilik
 • Şeffaflık hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

İLKELERİMİZ

 • İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Teknolojik gelişime açık olmak
 • Kurumsal iletişime açık olmak